XXVIII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p013 W drodze na Ślężę s013 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l013
W drodze na Ślężę
PTTK Strzelin w013          PTTK Strzelin r013