XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p074 Zejście ze Ślęży s074 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l074
Zejście ze Ślęży
PTTK Strzelin w074          PTTK Strzelin r074