XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p041 Podejście na Ślężę s041 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l041
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w041          PTTK Strzelin r041