XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p039 Podejście na Ślężę s039 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l039
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w039          PTTK Strzelin r039