XXVII Rajd na Ślężę

PTTK Strzelin p021 Podejście na Ślężę s021 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l021
Podejście na Ślężę
PTTK Strzelin w021          PTTK Strzelin r021