XIII Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p077 XXI Zawody na Orientację 'Siapula' s077 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l077
XXI Zawody na Orientację 'Siapula'
PTTK Strzelin w077          PTTK Strzelin r077