XIII Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p005 XXI Zawody na Orientację 'Siapula' s005 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l005
XXI Zawody na Orientację 'Siapula'
PTTK Strzelin w005          PTTK Strzelin r005