IV  MARSZE  NA  ORIENTACJĘ
'PICU¦'

12.12.2009
IV Marsze na Orientację 'Picu¶' - PTTK Strzelin 001 IV Marsze na Orientację 'Picu¶' - PTTK Strzelin 002 IV Marsze na Orientację 'Picu¶' - PTTK Strzelin 003
IV Marsze na Orientację 'Picu¶' - PTTK Strzelin 004 IV Marsze na Orientację 'Picu¶' - PTTK Strzelin 005 IV Marsze na Orientację 'Picu¶' - PTTK Strzelin 006
Strzelin PTTK PTTK Strzelin PTTK Strzelin gl