XIV Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p030 XXI Zawody na Orientację 'Beniamin' s030 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l030
XXI Zawody na Orientację 'Beniamin'
PTTK Strzelin w030          PTTK Strzelin r030