XIV Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p025 XXI Zawody na Orientację 'Beniamin' s025 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l025
XXI Zawody na Orientację 'Beniamin'
PTTK Strzelin w025          PTTK Strzelin r025