XIV Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p022 XXI Zawody na Orientację 'Beniamin' s022 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l022
XXI Zawody na Orientację 'Beniamin'
PTTK Strzelin w022          PTTK Strzelin r022