XIV Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p005 XXI Zawody na Orientację 'Beniamin' s005 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l005
XXI Zawody na Orientację 'Beniamin'
PTTK Strzelin w005          PTTK Strzelin r005