XII Strzeliński Rogaining

PTTK Strzelin p023 XX Zawody na Orientację 'Beniamin' s023 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l023
XX Zawody na Orientację 'Beniamin'
PTTK Strzelin w023          PTTK Strzelin r023