Bałtów - widok z Czarciej Stopki na dolinę Kamiennej
Bałtów - widok z Czarciej Stopki na dolinę Kamiennej
[ większe ] [ poprzedni ] [ powrót ] [ następny ]