Ruprechtický  Špičák

Ruprechticki Szpiczak - wieża widokowa - PTTK Strzelin 001 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 002 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 003 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 004
Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 005 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 006 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 007 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 008
Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 009 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 010 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 011 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 012
Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 013 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 014 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 015 Ruprechticki Szpiczak - widok z wieży - PTTK Strzelin 016
Ruprechticki Szpiczak - PTTK Strzelin 017
Strzelin PTTK PTTK Strzelin PTTK Strzelin gl