Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p100 Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka' s100 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l100
Ognisko koło schroniska PTTK 'Andrzejówka'
PTTK Strzelin w100          PTTK Strzelin r100