Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p094 Bukowiec s094 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l094
Bukowiec
PTTK Strzelin w094          PTTK Strzelin r094