Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p091 Bukowiec s091 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l091
Bukowiec
PTTK Strzelin w091          PTTK Strzelin r091