Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p089 Bukowiec s089 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l089
Bukowiec
PTTK Strzelin w089          PTTK Strzelin r089