Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p087 Bukowiec s087 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l087
Bukowiec
PTTK Strzelin w087          PTTK Strzelin r087