Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p085 Podejście na Bukowiec s085 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l085
Podejście na Bukowiec
PTTK Strzelin w085          PTTK Strzelin r085