Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p077 W Sokołowsku s077 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l077
W Sokołowsku
PTTK Strzelin w077          PTTK Strzelin r077