Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p070 Zejście do Sokołowska s070 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l070
Zejście do Sokołowska
PTTK Strzelin w070          PTTK Strzelin r070