Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p060 Zejście do Sokołowska s060 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l060
Zejście do Sokołowska
PTTK Strzelin w060          PTTK Strzelin r060