Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p050 Pod szczytem Stożka Wielkiego s050 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l050
Pod szczytem Stożka Wielkiego
PTTK Strzelin w050          PTTK Strzelin r050