Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p045 Na Stożku Wielkim s045 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l045
Na Stożku Wielkim
PTTK Strzelin w045          PTTK Strzelin r045