Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p043 Na Stożku Wielkim s043 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l043
Na Stożku Wielkim
PTTK Strzelin w043          PTTK Strzelin r043