Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p040 Na Stożku Wielkim s040 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l040
Na Stożku Wielkim
PTTK Strzelin w040          PTTK Strzelin r040