Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p036 Na Stożku Wielkim s036 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l036
Na Stożku Wielkim
PTTK Strzelin w036          PTTK Strzelin r036