Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p033 W drodze na Stożek Wielki s033 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l033
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w033          PTTK Strzelin r033