Wycieczka w Góry Kamienne

PTTK Strzelin p015 W drodze na Stożek Wielki s015 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin l015
W drodze na Stożek Wielki
PTTK Strzelin w015          PTTK Strzelin r015