GÓRY  KAMIENNE

Góry Kamienne - rajd
Schronisko PTTK
'Andrzejówka'
Góry Kamienne - rajd

Rajd
Góry Kamienne - rajd

Rajd
Góry Kamienne - rajd

Rajd
PTTK Strzelin PTTK Strzelin gl