Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p45 Wycieczka w Góry Bardzkie s45 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p45
Odpoczynek w Czeskim Lesie
PTTK Strzelin w45         PTTK Strzelin r45