Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p42 Wycieczka w Góry Bardzkie s42 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p42
Na szlaku czerwonym do Czeskiego Lasu
PTTK Strzelin w42         PTTK Strzelin r42