Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p40 Wycieczka w Góry Bardzkie s40 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p40
Wiadukt nad sowiogórską koleją zębatą
PTTK Strzelin w40         PTTK Strzelin r40