Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p38 Wycieczka w Góry Bardzkie s38 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p38
Wiadukt nad sowiogórską koleją zębatą
PTTK Strzelin w38         PTTK Strzelin r38