Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p37 Wycieczka w Góry Bardzkie s37 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p37
Wiadukt nad sowiogórską koleją zębatą
PTTK Strzelin w37         PTTK Strzelin r37