Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p35 Wycieczka w Góry Bardzkie s35 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p35
Wiadukt nad sowiogórską koleją zębatą
PTTK Strzelin w35         PTTK Strzelin r35