Góry Bardzkie

PTTK Strzelin p34 Wycieczka w Góry Bardzkie s34 - PTTK Strzelin PTTK Strzelin p34
Wiadukt nad sowiogórską koleją zębatą
PTTK Strzelin w34         PTTK Strzelin r34