GÓRY  BARDZKIE

WYCIECZKA

Bardo - ruiny zamku - ¬ródło Marii - Kalwaria - obryw skalny - Bardo

2021
Podej¶cie na Kalwarię - PTTK Strzelin 001 Podej¶cie na Kalwarię - PTTK Strzelin 002 Podej¶cie na Kalwarię - PTTK Strzelin 003 Ruiny ¶redniowiecznego zamku - PTTK Strzelin 004
Przy ¬ródle Marii - PTTK Strzelin 005 Przy ¬ródle Marii - PTTK Strzelin 006 Na górze Kalwaria - PTTK Strzelin 007 Na górze Kalwaria - PTTK Strzelin 008
Na obrywie skalnym nad Bardem - PTTK Strzelin 009 Na obrywie skalnym nad Bardem - PTTK Strzelin 010
Strzelin PTTK PTTK Strzelin PTTK Strzelin gl